att tillverka ett formverktyg

1. Konstruktion

Med vår konstruktionsavdelning kan vi erbjuda våra kunder assistans med konstruktionsjobbet. Vi vill komma in så tidigt som möjligt i projekten för att kunna vara med och påverka geometrier så att formverktyg kan förenklas och förbilligas samt att slutprodukten blir produktionsanpassad och kostnadseffektiv.

2. Prototyper

I vår egen 3D-printer kan vi snabbt tillverka första prototypen till låg kostnad, detta för att redan på idéstadiet kunna verifiera detaljutformning. När detaljutformning slutligt skall bekräftas krävs prototyper med högre precision. Vi åtar oss att ta fram dessa snabbt och effektivt i samarbete med våra leverantörer.

4. formsprutning

Vår automatiserade produktionsanläggning i Gnosjö är uppbyggd för optimal effektivitet. I vår maskinpark har vi maskiner idag 31 st formsprutor med en låskrafts kapacitet från 28 ton till 1000 ton. Vår breda utrustning ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder tillverkning av plastdetaljer med vikter från 1 gram upp till ca 5 kg.
Vi har även mångårig erfarenhet av 2-komponents formsprutning, och i produktionen har vi 2 st maskiner helt dedikerade till denna smarta formsprutningsteknik.

3. Verktygstillverkning

Vår verktygsframtagning är etablerad i Kina där vi med svensk expertis på plats under hela projekttiden, styr upp alla processer. Konstruktion, materialval och tillverkning. Våra verktyg provkörs och verifierats mot gjord specifikation. Etableringen i Kina gör att vi kan erbjuda verktyg med hög prestanda och precision till mycket konkurrenskraftiga priser.5. Montering

Vår strävan är att utföra så stor del av produktsammansättningen som möjligt med hjälp av våra helautomatiska robotar. Vi utför även manuell montering och förpackning på vår monteringsavdelning.

6. Logistik

Vi servar våra kunder med att köpa in samt lagerhålla ingående komponenter och emballage som behövs för att vi skall kunna montera och slutförpacka en färdig produkt för vår kunds räkning. Den färdigförpackade produkten leveras slutligen till vår kunds önskade mottagare.