Högklassig Produktionsstyrning

Hela vår produktionsanläggning i Gnosjö är uppbyggd med absolut modernaste utrustning och teknik. Detta ger oss en konkurrensfördel i form av hög effektivitet i produktionen. Antalet robotar är lika stort som antalet anställda. Detta medför att vi många gånger sett våra kunder flytta produktion från LCC tillbaka till Sverige. Holmgrens utvecklades mycket starkt under det första årtiondet på 2000-talet. Vi fick då möjlighet att bygga helt nya lokaler. I samband med detta kunde vi också införa ett helt nytt och modernt arbetssätt i fabriken. Med automatiserat och datoriserat plastråvarusystem effektiviserar vi vår råvaruhantering maximalt. Ett helt nyutvecklat kyl- och tempereringssystem för maskiner och verktyg som integrerats med fastighetens uppvärmningssystem gör att vi använder energin två gånger, först i produktion och sedan för uppvärmning. För effektiv verktygshantering och snabba omställningar i produktionen har vi ett heltäckande traverssytem inbyggt i fastigheten. Med detta system hanterar vi verktyg upp till 10 ton. Vårt MPS-system som utvecklats i USA enbart för plastproduktion ger oss möjlighet att ha minutiös kontroll dygnet runt över hela processen från order, materialinköp, produktion och montering till utleveranser.

Produktionstekniker

Plastproduktion har oändliga möjligheter. Det finns många olika tekniker med vilka man kan utveckla funktionalitet och egenskaper hos den färdiga detaljen redan i första produktionsledet. Vi har flertalet tekniker i huset.

Formsprutning 1-komponents

Kärnan i vår verksamhet är legotillverkning av formsprutade plastartiklar. Vi har under ett flertal år varit direktleverantör till slutkund. Ett väl uppbyggt och inarbetat produktions- och logistiksystem är förutsättning för detta förtroende. Systemet ser till att vi kan ta fullt ansvar för leveransbevakning, slutmontering, packning och distribution till slutkund.


Formsprutning 2-komponents (dubbelgjutning)

Holmgrens har producerat 2-komponents detaljer sedan 1995. Den mångåriga erfarenheten med denna metod är värdefull när man bedömer nya projekt. Vårt materialkunnande i kombination med verktygskunnande är viktiga parametrar för att kunna förverkliga våra kunders idéer i 2-Komp. För 2-komponentproduktion har vi i fromsprutor från 200 till 600 ton.

In mould labeling (IML)

En teknik där ett tryckt budskap i bild eller text gjuts in i artikeln. Vi har främst specialiserat oss på tillverkning av produkter där dekorationen skall vara slitstark. Det gäller både små och stora detaljer. Den helautomatiska produktionsprocessen, som är mycket kostnadseffektiv, har vi utvecklat tillsammans med utländska dekortryckerier.

Metal insert

En teknik där en del av metall gjuts in i den formsprutade artikeln. Produktion sker i de flesta fall med hög automatiseringsgrad vilket ställer extrema krav på exakta robotrörelser. Tillsammans med duktiga samarbetspartners har vi utvecklat effektiva produktionsprocesser. Vid denna typ av produktion har vi extra stor nytta av vår gedigna kunskap i verktygskonstruktion och våra kontakter med duktiga verktygsmakare i både Sverige och Kina.

1-komponents PUR extrudering

Vi var först i Skandinavien med 1-komponents PUR-tillverkning. En ny teknik som kraftigt minskar uppstartskostnaden och kassationerna. Tekniken lämpar sig speciellt för tätning, dämpning och limning, på produkter där ytorna inte är jämna eller där tätningen skall läggas utmed oregelbundna linjer. Den vanligaste processen är tvåkomponents PUR-tillverkning där polyol och isocyanat reagerar med varandra genom direkt tvärbindning. Vid 1-komponentstillverkning ligger isocyanaten inkapslad och den kemiska reaktionen sker genom uppvärmning i en ugn där temperaturen är katalysatorn som släpper ut isocyanaten och skapar tvärbindningen. Genom att isocyanaten hålls inkapslad blir processen avsevärt miljövänligare.

Lasermärkning

Laserprinting är en utmärkt metod för hållbar märkning och dekoration av komponenter och hela produkter i plast såväl som metall. Vi laserprintar detaljer både helautomatiskt i produktionsceller och i samband med montering.