VERKSAMHETSPOLICYVårt företag tillverkar, monterar och efterbearbetar formsprutade produkter av flertalet förekommande plaster.

Detta sker i nära samarbete med våra affärspartners och med hjälp av bland annat vår breda produktkunskap och vårt ständiga förbättringsarbete.

I vår verksamhet vill vi sträva efter ständig förbättring och effektivisering. Detta gör vi genom att styra verksamheten mot tydliga och kända mål. 

Vi ska sträva efter att alltid: 

  • Tillsätta erforderliga resurser och se till att all personal har relevanta kunskaper för att tillfredsställa våra intressenters bindande krav och öka kundtillfredsställelsen.
  • Reducera och förebygga vår verksamhets påverkan både för den yttre och inre miljön. Detta genom beslut som är baserade på fakta och är miljömässigt motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga. Vårt fokus kommer vara våra största miljöaspekter: energi, avfall och utsläpp.
  • Arbeta för personlig utveckling för all personal och för en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö.
  • Ha en lönsamhetsnivå som säkerställer resurser för en långsiktighet i vår verksamhetsutveckling och fortsatt utveckling av vår tekniska nivå.
  • Genom systematiska mätningar arbeta mot våra verksamhetsmål för att öka vår effektivitet och konkurrenskraft.

Verksamhetspolicyn kan vid behov utvecklas i mer detaljerade program- och målskrivningar inom specifika områden, som exempel kvalitet, miljö, arbetsmiljö, HR.

 

Denna verksamhetspolicy granskas regelbundet av ledningen samt är förstådd av samtliga medarbetare och är tillgänglig för allmänheten

 

Gnosjö 2020-06-18


Stefan Holmgren / VD Holmgrens Plast AB