Kvalitet och miljö

Sedan 2005 är Holmgrens Plast certifierade enligt ISO 9001. 

Vi är övertygade att vi genom att ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem blir vi mer kvalitetssäkra, har en effektivare process samt ser till att vi ständigt drivs framåt genom att dagligen arbeta med förbättringar.

2015 tog företaget steget till att även bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta innebär att vi har identifierat våra största miljöaspekter och att vi dagligen arbetar med att minska vår miljöpåverkan. Åtgärder som att ha en hög återvinningsgrad, att minska kassationen och onödigt resursslöseri är en stor del i detta arbete.Certifikat

Nedan finner du våra certifikat, klicka på knappen för att ladda ner dem.